Motor invoeren

Uit Transalp Club Nederland Wiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Als je in het buitenland gaat 'shoppen' naar een andere motor zul je deze bij aanschaf ook moete invoeren in nederland.

Dit artikel geeft je wat inzicht in de zaken die komen kijken bij de invoer van een motor vanuit het buitenland.

Afkomstig uit EU-lidstaat, EVA-land of verhuisboedel.


Algemeen kan worden gesteld dat een voertuig dat al eerder in een lidstaat van de Europese Unie geregistreerd is geweest, in Nederland wordt toegelaten als het voldoet aan de permanente (APK) eisen van het Voertuigreglement. Dit geldt ook voor een voertuig dat eerder is geregistreerd in Zwitserland, Noorwegen of IJsland of dat valt onder verhuisboedel (ongeacht het land van herkomst).

Daarnaast heeft de RDW gegevens nodig om het voertuig op te kunnen nemen in het kentekenregister en een kentekenbewijs te kunnen maken. Indien het voertuig is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring - hetgeen voor bijna alle voertuigen van na 1997 geldt – zal registratie plaatsvinden op basis van deze typegoedkeuring. Vaak is op het buitenlandse kentekenbewijs de benodigde informatie vermeld. Geeft het buitenlandse kentekenbewijs onvoldoende informatie, dan moet een Certificaat van Overeenstemming (CVO) worden overgelegd. Is het voertuig niet volgens een Europese typegoedkeuring gebouwd, dan worden de gegevens van het buitenlandse kentekenbewijs overgenomen.

Afkomstig uit een ander land en geen verhuisgoed.

Eenmotor die wordt geïmporteerd uit een ander land of die nooit eerder is geregistreerd, moet voldoen aan de toelatingseisen van het Voertuigreglement. Deze eisen zijn veel uitgebreider dan de permanente eisen en individuele toetsing is een zeer kostbare zaak. Daarom is in feite de enige manier om aan te tonen dat het voertuig aan de toelatingseisen voldoet, het overleggen van een verklaring dat er voor het betreffende voertuig een Nederlandse of Europese typegoedkeuring bestaat. Deze verklaring moet zijn afgegeven door de voertuigfabrikant of zijn in Nederland gemachtigd importeur.

Benodigde bescheiden

Naast een eventueel Certificaat van Overeenstemming en het strookje van de ARN-betaling dient u de volgende bescheiden bij de keuring te overleggen:

  • Buitenlands kentekenbewijs
    Per 1 juni 2004 is de richtlijn 1999/37/EG van kracht geworden. Deze richtlijn verplicht u tot het inleveren van het buitenlandse kentekenbewijs, wanneer u een voertuig in Nederland wilt registreren. Indien er geen volledig buitenlands kentekenbewijs wordt overgelegd kan dit betekenen dat de kentekenaanvraag niet in behandeling wordt genomen;
  • Legitimatiebewijs
    Voor tenaamstelling moet u zich legitimeren.

Op de <a href="http://www.rdw.nl/">RDW website</a> vindt u alle informatie over de producten en diensten van de RDW.

U kunt een keuringsafspraak maken via het centrale telefoonnummer: 0900 07 39 (€ 0,10 p.m.)
U kunt uw auto of motor op een trailer of een autoambulance naar het keuringsstation laten brengen, maar u kunt ook zelf uw auto naar het keuringsstation rijden. In dat laatste geval moet u wel een ééndagskentekenbewijs bij de RDW aanvragen. U kunt dat het beste doen bij het maken van de afspraak voor het onderzoek. Aan dit ééndagskenteken zijn geen kosten verbonden.

zie ook <a href="http://motorimport.dhs.org/">deze site</a> met o.a veel tips over het invoeren